Bilder vom Seniorennachmittag am 1.Februar 2004Bilder vom Seniorennachmittag am 1.Februar 2004Fotos: Eberhard Poguntke

Zur Seite: 1 2 3 Nächste Seite

IMG_0003

IMG_0004

IMG_0005

IMG_0006

IMG_0007